:
برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

 

برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های سیستم "ManageEngine ServiceDesk Plus" مبتنی بر ITIL، یکی

از بهترین سیستم‌های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در جهان


بهترین راهکار نرم افزاری برای مدیریت واحد IT و ایجاد همکاری و کاهش هزینه های سازمانهای IT محور منطبق با فرآیندهای بِهروِش ITIL v.3

 

ﺳامانه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت فناوری اطلاعات (ITSM) ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ واﺣﺪ IT از طریق تجهیز به مکانیزم بسیار قوی Ticket Management ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ سامانه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از آخرین نسخه اﺳﺘﺎﻧﺪارد(بِهروِش) ITIL ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و راهکار و اﺑﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ از راه ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در راستای رسیدن به اهداف کسب و کاری موفق تر و با هدف رضایتمندی مشتریان و کاهش هزینه ها ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ. در ITIL ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و پیاده سازی صحیح و در چارچوب تعیین شده توسط آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ و یا سازمان دارای واحد فناوری اطلاعات ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺖ. ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ITIL در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ IT سازمان خود ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻌﻨﺎداری در ﻫﺰﯾﻨﻪها و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳخ گوﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮيان و ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ و ﺳﻮددﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ و.. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ داشته است.

 

ITIL-Manage-Engine-Service-Desk-Plus

 

 این نرم افزار دارای بخش های متعددی می باشد که از جمله آنها می توان به مدیریت درخواست ها، مدیریت مشکلات، مدیریت تغییرات، مدیریت دارایی های سخت افزاری و نرم افزاری واحد IT، مدیریت قراردادها، مدیریت پروژه ها، مدیریت سفارشات خرید مرتبط با واحد IT و مدیریت راهکارها یا همان پایگاه دانش اشاره کرد.


 

 

 

از ویژگیهای این سامانه پرقدرت و کارا در حوزه مدیریت خدمات IT در سطح جهان، می توان به طور خلاصه به موارد زیر اشاره نمود:

 •     پورتال اطلاع رسانی
 •     تابلو اعلانات
 •     Ticketing و مديريت الكترونيكی درخواست ها
 •     ثبت و جمع آوری اتوماتيك اطلاعات PM كلاينت ها
 •     امكان ثبت و گزارش گيری از چاپگرها، اسكنرها، روترها و .....
 •     امكان ثبت و گزارش گيری از نرم افزارهای نصب شده در شبكه وگزارش های تغييرات نرم افزاری در Network
 •     امكان ثبت و گزارش گيری قراردادهای كاری
 •     امكان ثبت و گزارش گيری از اموال تحت كنترل IT
 •     امکان ثبت قراردادها
 •     امکان ثبت پروژه های مرتبط با واحد IT
 •     امکان ثبت درخواست های خرید اموال و قطعات مرتبط با واحد IT
 •     امکان ثبت تغییرات و ارزیابی آنها برای دوره بعدی
 •     وجود راهنمای نرم افزار در تمامی بخش ها
 •     امكان برقرار نمودن ارتباط بين درخواست های ارسالی از كاربر با اطلاعات سخت افزاری كامپيوتر شخصی و ارتباط با اموال منقول و غیر منقول تحت اختيار كاربر
 •     داراي استاندارد بين المللي ITIL مخصوص كار Helpdesk
 •     حرفه ای در زمينه Helpdesk & IT
 •     احراز هویت کاربران از طریق LDAP ،Active Directory و همچنین دیتابیس داخلی نرم افزار
 •     كاملا Web-Based
 •     Platform Java + J2ee +Jboss Server
 •     Data Base MS SQL Server 2008 + My SQL 7
 •     مجهز به سرويس IMAP + POP3 جهت ارتباط با صندوق پست الکترونیک كاربران
 •     متناسب با هر نوع ساختار سازمانی

برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های سیستم Manage Engine Service Desk Plus

ITIL Supporting Help Desk Software with Asset and Project Management

Project Management

مدیریت پروژه ها

IT Project Management

 

change_management

مدیریت تغییرات

ITIL Change Management

 

problem management

مدیریت مشکلات

ITIL Problem Management

 

incident management

مدیریت درخواست ها

ITIL Incident Management

 

Service Catalog

کاتالوگ خدمات

ITIL Service Catalog

 

CMDB

پایگاه داده مدیریت پیکربندی

ITIL CMDB

 

Business Rules

قوانین کسب و کار

Business Rules

 

Automatic Ticket Dispatch

مدیریت گردش کار

Automatic Ticket Dispatch

 

Data Archiving

بایگانی داده ها

Data Archiving

 

Contract Management

مدیریت قراردادها

Contract Management

 

User Portal

پورتال کاربران

Users Portal

 

Purchase

مدیریت خرید

Purchase Management

 

Knowledge Base

پایگاه دانش

Knowledge Base

 

Asset Management

مدیریت دارایی ها

Asset Management

 

Report Management

گزارش ساز و داشبوردها

Help Desk Reports & Dashboards

 

AD & LDAP Authentication

یکپارچگی با AD و LDAP

Active Directory & LDAP Authentication

 

User Surveys

نظرسنجی از کاربران

User Survey

 

Helpdesk Notification

قوانین اطلاع رسانی

Help Desk Notifications

 

Remote Control

کنترل از راه دور

Remote Control

 

SLA

توافقنامه سطح خدمات

(Service Level Agreement (SLA

 

Tech Auto Assign

توزیع خودکار درخواست ها

Technician Auto Assign

 

Multi-Site Support

پشتیبانی از چند سایت

Multi-site Support

 

Mobile Integration

یکپارچگی با موبایل

Mobile Integration

 

SMS Integration

یکپارچگی با SMS

SMS Integration

 

Request Form

فرم ساز

Custom Request Form

 

API

وب سرویس

Help Desk API

 

Email Commands

فرامین پست الکترونیک

Email Commands

 

SW Asset Management

مدیریت دارایی های نرم افزاری

Software Asset Management

 

 • تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، کوچه ردائی، پلاک 16
 • 99 86 97 44 - 021
 • 35 83 62 44 - 021
 • info @ TaksaSystem.com

ارسال پیام

  ایمیل ارسال نشد.   ایمیل شما ارسال شد.
Captcha
بالا